Täze Zone3 wetsuitinde bioresin we Ti-Alfa materiallary.

Iňlis triatlon markasy Zone3 täze nesil Vanquish we Aspire wetsuits öndürýär.
“Vanquish-X Vanquish Wetsuit”, 2022-nji ýylda budlarda bio-rezini görkezjek Zone3-den premium kostýumdyr. Bodyokarky korpusda ýerleşýän “Titan Alfa” ýylylygy we aýlanyşygy gowulaşdyrmaga kömek edýär, X-10 kostýumynyň egin panelleri bolsa topda has uly hereket we netijelilik.
Zona3-e görä… “Bioresin, atmosferadan energiýa alýan we şol energiýany adam bedenine gaýtadan goýberýän ösen materialdyr.”tehniki aralyk çyzyklaryň arasynda üç gatly gurluş emele gelýär.
“Lighteňil energiýanyň ulanylmagy tutuş aýagy we myşsalary gyzdyrýar.Bu material, gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak üçin kapilýarlary açmak bilen süýt kislotasynyň önümçiligini we aýaklardaky ýadawlygy azaldýandygy görkezildi, suwdan çykanyňyzda sagdyn bolarlar.Goşmaça güýç bar.
Titan Alfa materialy bäş gatly gurluşykdan ybarat bolup, onda neopren titanium bilen örtülendir we soňra sintetiki trikota with bilen örtülendir.Titan täsirli izolýasiýa üpjün edýän inçe filmdir.Zona3, “titanium garyndysy goşa örtük materialy adaty neoprene garanyňda 40% ýylydyr” diýýär.
Zonanyň 3-nji ilçisi Tim Don: “Täze Vanquish-X, rewolýusiýa tehnologiýasyny we sportçylaryň T2-e ýakynlaşanda özlerini has gowy duýmagyna kömek etmek üçin ýokary derejeli ýaryş kostýumy.
"Köp türgenler ýaly, elmydama öndürijiligimi ýokarlandyrmak isleýärin we Zone3-iň täze matalary we tehnologiýalary ulanýandygyna, ajaýyplyga, çeýelige ýa-da rahatlyga düýbünden täsir etmeýändigini görmek gaty gowy."
“Aspire” 2008-nji ýylda işe başlaly bäri “Zone3 Aspire” orta aralyk çygly önüm boldy.Gowulaşan rahatlyk we geçiş üçin täze “küpek-X” çyzgysy, şeýle hem täze X-10 egin paneli dizaýny we duýmak we çekmek üçin täze sowuk nokat bilek panelleri, täze Aspire “Conquer-X” -iň ýapyş tehnologiýasyny görkezýär..


Iş wagty: Noýabr-28-2022